Forretningsutvikling og strategiarbeid

Alt er i forandring.
Teknologien utvikler seg stadig raskere og endrer hvordan vi tenker og handler. En utvikling som lukker dører, markeder forsvinner og bedrifter legges ned eller endres. Men også en utvikling som skaper nye muligheter. Markeder, produkter og tjenester som ingen hadde hørt om i går, er høyaktuelle i dag.
Politiske endringer, globale forandringer og miljøinteresser påvirker oss i stadig større grad.

Dette betyr at vi og våre bedrifter må utvikle oss. Det som brakte oss dit vi er i dag, er neppe egnet til å bringe oss dit vi må være i morgen.

Hvordan påvirker det din bedrift? Hva er situasjonen i dag? Hvilke muligheter har bedriften fremover? Hva må gjøres for å komme dit og hvordan gjør vi det.

Det er viktig at bedriften med jevne mellomrom vurderer sin virksomhet og setter kursen fremover.

Jeg har arbeidet med slike endrings- og planprosesser i flere bransjer. Og jeg bidrar gjerne i din bedrift. Ikke som en «quick fix – han løser alt» person. Men som en en deltaker, og om ønskelig pådriver, i prosessen.

 

Forretnings- og markedsplan

Enhver bedrift bør ha en forretningsplan. En systematisk gjennomgang av bedriftens forretningside. Beskrivelse av bedriftens nå-situasjon. Muligheter og utfordringer. Økonomiske, markedsmessige og andre ressursmessige rammebetingelser. Mål og visjoner og strategien for å nå målene. En slik plan er en bevisstgjøring på hva som skal gjøres og en god rettesnor i de daglige beslutningene.

Markedsplanen er en del av forretningsplanen og går mer detaljert inn på hvilke markedsaktiviteter som skal gjennomføres, når og hvordan de skal gjennomføres og mål og budsjetter for disse aktivitetene.

Planene bør evalueres og videreutvikles som en del av bedriftens stadige utviklingsarbeid, og skal være levende dokumenter i organisasjonen.

Vurderer du å starte en ny bedrift, er forretningsplanen et viktig verktøy for å klargjøre forretningsideen og og målsetningen for deg og andre.

Ser du nytten av en ekstern bidragsyter i dette arbeidet, kan min allsidige erfaring fra mange bransjer komme til nytte.

Ta kontakt, så ser vi hvordan vi kan arbeide sammen.