Styrearbeid

Alle aksjeselskaper skal ha et styre.
Mange anser det som en ren formalitet, men flere og flere ser verdien av et aktivt og godt sammensatt styre.
Styret har det overordnet ansvaret for bedriften, og det skal utarbeidet generelle retningslinjer for selskapet. Det skal forvalte dette ansvaret helhetlig i forhold til både aksjonærenes interesser, ledelsen og de ansatte. Det betyr at styret må tenke bedriftsutvikling i tillegg til å kontrollere administrasjonen i henhold til det lovpålagte.

Det kan derfor ofte være nyttig å bringe inn eksterne ressurser i styret.

Jeg har lang erfaring med styrearbeid, både som styremedlem og styreleder. Dessuten har jeg arbeidet i mange ulike bransjer, så jeg har et bredt erfaringsgrunnlag å bygge på. Og jeg er vant med å sette meg inn i nye bransjer og problemstillinger.

Kontakt meg gjerne. Jeg kan bidra som styreleder, styremedlem eller som uavhengig konsulent for styret.