Administrasjon

Mange mindre og mellomstore bedrifter har fokus først og fremst på virksomhetens forretningsområde: ting som skal produseres, hus og anlegg som skal bygges eller varer som skal selges. Dette er naturlig viktig, det er selve livsgrunnlaget for bedriften. Men en velfungerende bedrift trenger også noe mer. Kunder skal faktureres, regninger betales. Det skal føres regnskap og de ansatte skal ha lønn og ryddige arbeidsforhold. Mange synes dette er ubehagelige arbeidsoppgaver som man utsetter eller forsømmer.

Hva med økonomistyringen? Er regnskapet noe bedriften får utarbeidet for å tilfredsstille myndighetenes krav, eller benyttes dette aktivt i utviklingen av bedriften og forbedring av resultatet?

I mitt arbeidsliv har jeg fått lang erfaring i å utarbeide og implementere gode administrative rutiner. Trenger du et regnskapsbyrå, skal du ikke snakke med meg. Men jeg kan samarbeide med byrået ditt. Bygge rutinene rundt, og hjelpe bedriften å forstå og bruke informasjonen regnskapet gir.