Karriereveiledning

Som arbeidsgiver har jeg ledet eller deltatt i mange ansettelse prosesser. Så jeg vet hvordan arbeidsgivere ofte tenker. Dessuten har jeg gjennomgått sertifisering som rekrutterer.
I flere år har jeg arbeidet som karrièreveileder, med hovedfokus på å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet.

Denne kunnskapen og erfaringen deler jeg gjerne med deg.
Er du utilfreds i din nåværende arbeidssituasjon og ønsker forandring? Er du oppsagt eller har du av ulike grunner vært ute av arbeidslivet en stund? Ser du etter mer spennende utfordringer?
Hvilke muligheter har du og hva gjør du for å komme dit? Jeg blir gjerne din sparringspartner. La oss ta en prat om din situasjon, hvilke muligheter du har og veien videre.

Skal bedriften din nedbemanne?
Mange arbeidsgivere hjelper sine ansatte ved å tilby dem hjelp videre mot nye arbeidsoppgaver og ny arbeidsgiver. Jeg kan bidra med veiledersamtaler og kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidssøking.