HMS og personal

Har bedriften din orden på HMS rutiner? Er det utarbeidet personalhåndbok og er alle avtaler og rutiner omkring ditt personale i orden? Jeg kan hjelpe med dette.

Har du opplegg for faste medarbeidersamtaler? Hva med oppfølging av sykemeldte? Jeg kan hjelpe med å utarbeide rutiner og planer for dette. Og, om ønskelig, kan jeg hjelpe med å gjennomføre de vanskelige samtalene.